Tư vấn khách hàng
Hotline: 08 73 085 888
Email: info@sdata.com.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
Hotline: 1900 636 139
Email: support@sdata.com.vn

Sdata Đạt được thỏa thuận hợp tác cùng CMC Telecom

Với thế mạnh và tiềm lực của CMC, vào ngày 14 tháng 12/2012  SDATA VN đã tiến hành đàm phán và ký kết Đối Tác với CMC, trên cơ sở tận dụng và phát huy các thế mạnh và dịch vụ hiện có của cả hai bên, 

SData Vn Thông Báo Về Lịch Nghỉ Tết Và Trực Tết

SData Vn Thông Báo Về Lịch Nghỉ Tết Và Trực Tết

Sdata - Tuyển Dụng Kinh Doanh, Kỹ Thuật và Design năm 2017.

Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng TP.  Hồ Chí Minh như sau: